(c) Meynard Reyes

(c) Meynard Reyes

Reblog - Posted 6 months ago
Sana NGAYON.

Sana kilalanin natin si Jesus araw-araw.
Sana hindi lang pag may okasyon o may problema lang natin Siya naaalala.
Wag kang mag-alala, may NGAYON pa.
Di pa nahuhuli ang lahat na isuko mo ang buhay mo sa Kanya.
Declare that He is your Lord and Savior.
NGAYON, tanggapin mo Siya sa puso mo.
Kumakatok Siya dyan araw-araw para pagbuksan mo.
Kung di mo pa nagawa dati, subukan mo NGAYON.
NGAYON ang tamang panahon at hindi bukas o sa mga susunod pa.

Reblog - Posted 6 months ago
Wag mong sasabihing “Ako nalang lagi.” pag may problema ka. May mga taong nandyan at handang tumulong sayo pero ang problema ikaw mismo di mo tinutulungan ang sarili mo, nirereject mo pa yung mga taong pwedeng makatulong sa’yo."
— Menardo Baryano
Reblog - Posted 6 months ago

"YOU" can change the Nation.

~Pilipinas Natin

Reblog - Posted 6 months ago

Are you a man for Christ?

SOON @ Bataan Peninsula State University - Main Campus!

Reblog - Posted 6 months ago with 14 notes